Styrelsen

Aktuell styrelse 2010

Ordförande: Leif Edh 070-5760868
Sekreterare: Mats Engström 070-1720373
Kassör: Robert Nilsson 070-2725634
Ledamöter: Tomas Eriksson

Niklas Källström

Hans Nilsson

Suppleanter: Åsa Hellhof

Per Söderström